Dydaktyka

Praktyki terenowe w Slowinskim Parku Narodowym – kierunek Geoinformacja

 

TURYSTYKA i REKREACJA: praktyki terenowe – przewodnictwo po obiektach turystycznych – MAZURY 20008

 

 

BIESZCZADY – przewodnictwo po obiektach turystycznych_TiR wrzesien wrzesien 2004

W Zakładzie Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu realizowane są w ostatnich latach następujące zajęcia:

          Mirosław Makohonienko

          Wykłady

 • Cywilizacje i środowisko (studia dzienne licencjackie ? Geografia, this Kształtowanie Środowiska Przyrodniczego oraz Geoinformacja ? WNGiG)
 • Geoekologia (studia dzienne licencjackie oraz studia niestacjonarne ? Geografia, WNGiG )
 • Regiony turystyczne wybranych państw Azji (studia dzienne licencjackie oraz studia i niestacjonarne ? Turystyka i Rekreacja, WNGiG)
 • Retrodykcja systemów przyrodniczych (studia dzienne licencjackie ? Geoinformacja, WNGiG)
 • Wprowadzenie do paleoekologii (studia dzienne licencjackie ? Archeologia, Wydział Historyczny)

          Ćwiczenia

 • Geoekologia (studia dzienne licencjackie ? Geografia, WNGiG)

          Seminarium magisterskie

 • Geoinformacja (WNGiG) (studia stacjonarne)
 • Turystyka i Rekreacja (WNGiG) (studia stacjonarne)
 • Geografia ? HMiK (WNGiG) (studia stacjonarne) (studia niestacjonarne)

          Laboratorium magisterskie

 • Geografia ? HMiK (WNGiG) (studia stacjonarne)
 • Geografia (WNGiG) (studia niestacjonarne)

          Praktyki terenowe

 • Ćwiczenia terenowe regionalne: Wielkopolska (Turystyka i Rekreacja, WNGiG) (studia stacjonarne)

 

Comments are closed.