Pracownicy i doktoranci

Kierownik Zakładu
Prof. UAM dr hab. Mirosław Makohonienko
Członek Rady Naukowej IGiG

Pracownicy naukowo-dydaktyczni
 
Prof. zw. dr hab. Karol Rotnicki
Profesor Senior – Członek Rady Naukowej IGiG

Dr Jolanta Czerniawska
Przedstawiciel IGiG do Radu Wydziału, viagra 100mg
Wicedyrektor Instytutu Geoekologii i Geoinformacji

Prof. UAM dr Iwona Hildebrandt-Radke

Dr hab. Jarosław Jasiewicz
Członek Rady Naukowej IGiG

Dr Beata Janczak-Kostecka

Dr Robert Kostecki

Dr Monika Lutyńska

Prof. UAM dr hab. Michał Woszczyk

pracownik inżynieryjno-techniczny
Małgorzata Schade

Doktoranci
mgr Paweł Matulewski

Comments are closed.