Prof. UAM dr hab. Michał Woszczyk

pokój: nr 223
dyżur: wtorek 12.00-14.00
e-mail: woszczyk@amu.edu.pl
telefon: 061-829-6194

Aktualnie pełnione funkcje
CV – Curriculum vitae
Tytuły i stopnie naukowe
Kierunki i obszary badań
Prowadzone zajęcia dydaktyczne
Publikacje naukowe
Wystąpienia naukowe
Działania aplikacyjne
Udział w organizacji konferencji naukowych
Granty badawczee
Kształcenie i rozwój kadry naukowej
Kierunki i obszary badań
Udział w organizacji kształcenia
Członkostwo w radach i towarzystwach naukowych
Doświadczenia naukowe zdobyte za granicą
Nagrody i wyróżnienia
Działalność popularnonaukowa
Notki biograficzne

Zainteresowania

Aktualnie pełnione funkcje

CV – Curriculum vitae

Tytuły i stopnie naukowe

Kierunki i obszary badań

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Publikacje naukowe

Wystąpienia naukowe

Działania aplikacyjne

Udział w organizacji konferencji naukowych

Granty badawcze

Kształcenie i rozwój kadry naukowej

Kierunki i obszary badań

Udział w organizacji kształcenia

Członkostwo w radach i towarzystwach naukowych

Doświadczenia naukowe zdobyte za granicą

Nagrody i wyróżnienia

Działalność popularnonaukowa

Notki biograficzne, dane prasowe

Zainteresowania

Comments are closed.