Prof. UAM dr hab. Monika Rzodkiewicz (Lutyńska)

pokój: nr 231
dyżur: poniedziałek 13.30 – 14.30

czwartek 11.30 – 12.30

e-mail: monika.rzodkiewicz@amu.edu.pl
telefon: 061-829-61-95

Aktualnie pełnione funkcje
CV – Curriculum vitae
Tytuły i stopnie naukowe
Kierunki i obszary badań
Prowadzone zajęcia dydaktyczne
Publikacje naukowe
Wystąpienia naukowe
Działania aplikacyjne
Udział w organizacji konferencji naukowych
Granty badawcze
Kształcenie i rozwój kadry naukowej
Udział w organizacji kształcenia
Członkostwo w radach i towarzystwach naukowych
Doświadczenia naukowe zdobyte za granicą
Nagrody i wyróżnienia
Działalność popularnonaukowa
Informacje dla studentów
Zainteresowania

Aktualnie pełnione funkcje

Członek zespołu badawczego w Naukowo-Dydaktycznej Pracowni Mikroskopii Skaningowej i Mikroanalizy Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM – obsługa mikroskopu skaningowego SEM-EDS oraz interpretacja wyników analiz geochemicznych.

Quaestionaes Geographicae – redakcja http://www.degruyter.com/view/j/quageo

CV – Curriculum vitae

Tytuły i stopnie naukowe

Magister geografii – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Paleooceanologii – 2000r. Temat pracy magisterskiej: Zmiany środowiskowe w Zalewie Szczecińskim w późnym glacjale i holocenie na podstawie analizy okrzemkowej. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Witkowski.

Doktorat z Nauk o Ziemi w zakresie geografii – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych – 2005 r. Temat rozprawy doktorskiej: Powstanie jeziora Gardno i jego zmiany paleoekologiczne a holoceńska transgresja Bałtyku Południowego w świetle analiz okrzemkowych i geochemicznych. Promotor: prof. dr hab. Karol Rotnicki.

Habilitacja z Nauk o Ziemi w zakresie geografii – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i  Geologicznych, 19 lutego 2019. Praca habilitacyjna: Wykorzystanie współczesnych zespołów okrzemkowych w rekonstrukcjach paleośrodowisk jezior przybrzeżnych.

Kierunki i obszary badań

 • Wykorzystanie funkcji transferu w rekonstrukcjach parametrów środowiska przyrodniczego
 • Zmiany paleoekologiczne bałtyckich jezior przybrzeżnych
 • Bioindykacyjne właściwości okrzemek
 • Okrzemki jako wskaźniki zmian paleoekologicznych polodowcowych zbiorników jeziornych
 • Badania paleoekologiczne jeziorek tundrowych na Spitsbergenie  (Petuniabukta)

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Wykłady: Aspekty prawne geoinformacji, Paleogeografia, Ekonomia i przedsiębiorczość,

Ćwiczenia: Paleogeografia, Retrodykcja systemów geograficznych

Laboratoria: Analiza okrzemkowa, Analiza krajobrazu, Metody badań geograficznych, Seminarium licencjackie, Laboratorium magisterskie

Ćwiczenia terenowe: Przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej, Badania społeczne w środowisku miejskim

Wykaz prac naukowych

2019

 • Zawisza E., Zawiska I., Szeroczyńska K., Correa-Metrio A., Mirosław-Grabowska J., Obremska M., Rzodkiewicz M., Słowiński M., Woszczyk M., 2019. Dystrophication of the lake Suchar IV (NE Poland): an alternative way of lake development. Limnetica 38(1): 391-416. DOI: 10.23818/limn.38.23
 • Krzyszkowski D., Wachecka-Kotkowska L., Malkiewicz M., Jary Z., Tomaszewska K., Niska M., Myśkow E., Raczyk J., Drzewicki W., Hamryszczak D., Nawrocki J., Ciszek D., Rzodkiewicz M., Krzymińska J., Skurzyński J., Jezierski P., 2019. The rare Holsteinian (Mazovian) interglacial limnic deposits in the Książnica outcrop at Krzczonów (near Świdnica), Sudetic Foreland. Quaternary International 501: 59-89. DOI: 10.1016/j.quaint.2017.09.046

2018

 • Rzodkiewicz M., 2018. Wykorzystanie współczesnych zespołów okrzemkowych w rekonstrukcjach paleośrodowisk jezior przybrzeżnych. Studia i prace z geografii nr 65. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań: 1-168, ISBN 978-83-7986-187-3
 • Wachecka-Kotkowska L., Krzyszkowski D., Malkiewicz M., Mirosław-Grabowska J., Niska M., Krzymińska J., Myśków E., Raczyk J., Wieczorek D., Stoiński A., Rzodkiewicz M., 2018. An attempt to reconstruct the late Saalian to Plenivistulian (MIS6 – MIS3) natural lake environment from the „Parchliny 2014” section, central Poland. Quaternary International 467: 5-25
 • Kittel P., Sikora J., Antczak O., Brooks S.J. Elias S., Krąpiec M., Luoto T.P., Borówka R.K., Okupny D., Pawłowski D., Półciennik M., Rzodkiewicz M., Stachowicz-Rybka R., Wacnik A., 2018. The paleoecological development of the Late Medieval moat – Multiproxy research at Rozprza, Central Poland. Quaternary International 482: 131-156
 • Niebieszczański J., Hildebrandt-Radke I., Vouvalidis K., Syrides G., Andreou S., Czebreszuk J., Pappa M., Tsourlos P., Karpińska-Kołaczek M., Rzodkiewicz M., Kołaczek P., 2018. Geoarcheological evidence of landscape transformations at the Neolitic and Bronze Age settlemant of the Nea Raedestos in the Anthemous River valley, central Macedonia, Greece. Quaternary Research: 1-20 DOI:10.1017/qua.2018.69
 • Graca B., Zgrundo A., Zakrzewska D., Rzodkiewicz M., Karczewski J., 2018. Origin and fate nanoparticles in marine water – Preliminary results. Chemosphere 206: 359-368
 • Fiłoc M., Kupryjanowicz M., Rzodkiewicz M., Suchora M., 2018.  Response of terrestrial and lake environments in NE Poland to Preboreal oscillations (PBO). Quaternary International, http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2016.02.052

2017

 • Rzodkiewicz M., Gąbka M., Szpikowska G., Woszczyk M., 2017. Diatom assemblages as indicators of salinity gradients: a case study from a coastal lake. Oceanological and Hydrobiological Studies 46 (3): 325-339. DOI: 10.1515/ohs-2017-0034
 • Piotrowski A., Szczuciński W., Sydor P., Kotrys B., Rzodkiewicz M., Krzymińska J., 2017. Sedimentary evidence of extreme storm surge or tsunami events in the southern Baltic Sea (Rogowo area, NW Poland). Geological Quarterly, 61 (4): 973-986. DOI: 10.7306/gq.1385
 • Fiłoc M., Kupryjanowicz M., Szeroczyńska K., Suchora M., Rzodkiewicz M., 2017. Environmental changes related to the 8.2-ka event and other climate fluctuations during the middle Holocene: Evidence from two dystrophic lakes in NE Poland. The Holocene 27 (10) 1550-1566 https://doi.org/10.1177/0959683617702233
 • Słowiński M., Zawiska I., Ott F., Noryśkiewicz A.M., Apolinarska K., Rzodkiewicz M., Michczyńska D.J., Wulf S., Skubała P., Kordowski J., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2017. Differential proxy responses to late Allerød and early Younger Dryas climatic change recorded in varved sediments of the Trzechowskie paleolake in Northern Poland. Quaternary Science Reviews 158: 94-106 http://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2017.01.0050277-3791

2015

 • Staszak-Piekarska A., Rzodkiewicz M., 2015. Reconstruction of palaeoecological changes in the Lake Łebsko on the basis diatom analysis (the southern Baltic coast, Poland), Landform Analysis 29: 81-90
 • Sydor P., Krzymińska J., Rzodkiewicz M., Kotrys B., 2015. A multidisciplinary study on the palaeoenvironmental history of the Resko Przymorskie Lake spit during the Late Glacial and Holocene (the southern Baltic coast, NW Poland), Geological Quarterly, 59: 531-550
 • Petera-Zganiacz J., Dzieduszyńska D.A., Twardy J., Pawłowski D., Płóciennik M., Lutyńska M., Kittel P., 2015. Younger Dryas flood events: A case study from the middle Warta River valley (Central Poland), Quaternary International 386: 55-69

2014

 • Kittel P., Muzolf B., Płóciennik M., Elias S., Brooks S.J., Lutyńska M., Pawłowski D., 2014. A multi-proxy reconstruction from Lutomiersk-Koziówki, Central Poland, in the context of early modern hemp and flax processing, Journal of Archeological Science 50, 318-337
 • Woszczyk M., Grassineau N., Tylmann W., Kowalewski G., Lutyńska M., Bechtel A., 2014, Stable C and N isotope record of short term changes in water level in lakes of different morhometry: Lake Anastazewo and Lake Skulskie, central Poland, Organic Geochemistry 76, 278-287
 • Woszczyk M., Tylmann W., Jędrasik J., Szarafin T., Stach F., Skrzypczak J., Lutyńska M., 2014. Recent sedimentation Dynamics In a shallow coastal lake (Lake Sarbsko, northern Poland): driving factors, processes and effects, Marine and Freshwater Research 65 (12), 1102-1115, http://dx.doi.org/10.1071/MF13336
 • Kołaczek P., Gałka M., Karpińska-Kołaczek M., Lutyńska M., 2014. Late Pleniglacial and Late Glacial Lake-mire transformations in south-eastern Poland reflected in aquatic and wetland vegetation changes, Quaternary International (in press)
 • Kordowski J., Błaszkiewicz M., Kramkowski M., Słowiński M., Tyszkowski S., Brauer A., Brykała D., Gierszewski P., Lamparski P., Lutyńska M., Mirosław-Grabowska J., Noryśkiewicz A.M., Obremska M., Ott F., Wulff S., Zawiska I., 2014. Charakterystyka środowisk depozycyjnych Jeziora Czechowskiego i jego otoczenia, Landform Analysis 25, 55-75

2013

 • Błaszkiewicz M., Brademann B., Brauer A., Brykała D., Degórski M., Froehlich W., Gierszewski P., Hirsch F., Kaczmarek H., Kordowski J., Kramkowski M., Krzymińska J., Lamparski P., Lutyńska M., Mirosław-Grabowska J., Nicolay A., Noryśkiewicz A., Noryśkiewicz B., Obremska M., Ott F., Raab A., Raab T., Schneider A., Schwab M., Słowiński M., Tyszkowski S., Wulf S., Zawiska I., 2013. Introduction to ICLEA fieldtrips ? Stara Kiszewa 2013.  [W:] 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscapes in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstract volume & Excursion guide,   Schwab M., Lamparski P., Brauer A., Błaszkiewicz M. (Eds.) Potsdam: Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum (Scientific Technical Report; 04 ). Printed in Potsdam, Germany, ISSN 1610-0956PP 53-69, DOI: 10.2312/GFZ.b103-13047, URN: urn:nbn:de:kobv:b103-13047

 spis publikacji

Redakcje naukowe

 • Lutyńska M., Bajerski A., (red.) 2012: Więcej Geografii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 1-72
 • Jasiewicz J., Lutyńska M., Rzeszewski M., Szmyt M., Makohonienko M. (red), 2011: Metody geoinformacyjne w badaniach archeologicznych. Środowisko i Kultura, Tom 3. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 1-119
 • Hidebrandt-Radke I., Jasiewicz J., Lutyńska M., (red.) 2009: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, Vol. 6. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 1-179

Wystąpienia naukowe

 • 11.2018 – VII Seminarium Geneza, Litologia i Stratygrafia Utworów Czwartorzędowych, Poznań 22-23 listopada
 • 09.2018 – 24th EAA Annual Meeting, Barcelona, 5-8 September
 • 09.2018 – 2nd International Scientific Conference NARBAC 2018, Słupsk-Smołdzino, 25-28 September
 • 06.2017 – ICLEA Final Symposium 2017
 • 04.2016 – The EGU General Assembly 2016, Austria, 17 – 22 April, Vienna
 • 06.2015 – 4th Annual ICLEA Workshop 2015, in Słubice (Masovian Voivodeship), Poland
 • 05.2015 – 34 Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego,Glony jako wskaźniki zmian w środowisku,18-21 maja 2015, Rzeszów-Polańczyk
 • 04.2015 – The EGU General Assembly 2015, Austria, 12 – 17 April, Vienna
 • 03.2015 – VI Sesja Paleolomnologiczna, 24-25 marca 2015, Łódź
 • 04-05.2014 – The EGU General Assembly 2014, Austria, 27 April – 02 May, Vienna
 • 03.2014 – 3rd Annulal ICLEA Workshop 2014, Greifswald, Niemcy
 • 04.2013 – 2nd Annual ICLEA Workshop 2013, Stara Kiszewa, Poland
 • 11.2013 – Geologia morza. Teraźniejszość kluczem do przeszłości. Przeszłość kluczem do przyszłości, 7-9 listopada 2013 Poznań
 • 11.2013 – VI Seminarium Geneza, Litologia i Stratygrafia Utworów Czwartorzędowych, 14-15 listopada 2013 Poznań
 • 06.2013 – VI Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu. Osady morskie, lagunowe i torfowisk nadbrzeżnych jako źródło informacji o paleośrodowiskach i klimacie. Krynica Morska, 11-13 czerwca 2013
 • 08-09.2011 ? 5th International Limnogeology Congress, Konstanz, Germany
 • 09.2010 – NORPOLAR Final Workshop September 3-8, Gdańsk, Poland
 • 03.2010 – Sesja Paleolimnologiczna: Osady limniczne i torfowe. Identyfikacja i interpretacja, Warszawa
 • 11.2009 – Sesja Naukowa Instytutu Geoekologii I Geoinformacji oraz Komisji Naukowej Paleolimnologii Polskiego Towarzystwa Limnologicznego, Poznań
 • 05.2008 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Holoceńskie przemiany wybrzeży i wód południowego Bałtyku, przyczyny, uwarunkowania, skutki, Smołdzino
 • 09.2009 – XIII Zjazd Limnologów Polskich, Szelment
 • 08.2008 – Warsztaty Terenowe: Antropogenic Pressure in the Neolithic and Bronze-Age in the Central – European Lowlands, Śmigiel
 • 11.2008 – V Seminarium Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, Poznań
 • 09.2008 – XII Zjazd Limnologów Polskich,  Gdańsk,Wdzydze Kiszewskie
 • 09. 2007 – XI Zjazd Limnologów Polskich, Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior
 • 2005 – 18th International Diatom Symposium, Międzyzdroje

Działania aplikacyjne

Udział w organizacji konferencji naukowych

 • 2015 – VI Sesja Paleolimnologiczna. Zapis zimnych zdarzeń klimatycznych późnego vistulianu i holocenu w osadach biogenicznych jezior i torfowisk, Łódź, 24-25 marca 2015, komitet organizacyjny
 • 2012 – 59. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego: Więcej Geografii, Poznań, 5-8 września 2012, sekretarz konferencji
 • 2011 – VII Forum Geografów Polskich: Geografia w dobie społeczeństwa informacyjnego, Poznań, 26-27 maja 2011, komitet organizacyjny
 • 2011 – VI Sympozjum Archeologii środowiskowej Metody geoinformacyjne w badaniach archeologicznych, Poznań, 19-21 maja 2011, sekretarz sympozjum
 • 2009 – VII Warsztaty Terenowe/IV Sympozjum SAS Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, Kórnik, 20-22 maja 2009, udział w organizacji konferencji
 • 2008 – Geneza, Litologia i Stratygrafia Utworów Czwartorzędowych, Poznań, 20-21 listopada 2008, udział w organizacji konferencji
 • 2008 – Field Workshop Antropogenic Pressure In the Neolithic and Bronze-Age In the Central-European Lowlands, Śmigiel, 28-31 sierpnia 2008, udział w organizacji konferencji
 • 2008 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Holoceńskie przemiany wybrzeży i wód południowego Bałtyku, przyczyny, uwarunkowania, skutki, Smołdzino, 6-9 maja 2008, współorganizator
 • 2006 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa w setną rocznicę urodzin prof. B. Krygowskiego Przemiany środowiska geograficznego Polski Północno-Zachodniej, Poznań,11.2006, udział w organizacji konferencji

Granty badawcze

 • NCN 2017/25/B/HS3/00274 „Środowiskowe warunki funkcjonowania osady palafitowej Sarteya II na Wyżynie Smoleńskiej w kontekście globalnych i lokalnych zmian klimatycznych około 4,2 tys. lat temu, czas realizacji:  2018 – 2021, wykonawca
 • NCN 2015/17/B/ST10/03430 „Wpływ katastrofalnych odlesień na ekosystem jezior i torfowisk Borów Tucholskich, czas trwania: 2016-2019, wykonawca
 • NCN 2015/19/N/ST10/02655 „Oscylacja preborealna w świetle wysokiej rozdzielczości analiz muliproxy, czas realizacji: 2016-2019, wykonawca
 • NCN 2015/18/E/HS3/00425 „Warunki przyrodnicze i charakter antropopresji pogranicza geograficznego Wielkopolski i Pomorza we wczesnym średniowieczu w świetle badań geoarcheologicznych grodziska w Santoku i jego zaplecza”, czas realizacji: 2016-2019, wykonawca
 • NCN 2015/19/N/ST10/03039 „Zapis reakcji środowiska na zmiany klimatu ostatnich 15 tysięcy lat na linii europejskiego transektu W-E w oparciu o nowe, zintegrowane analizy wysokiej rozdzielczości osadów jeziora Gościąż” kierownik projektu prof dr hab. Mirosław Błaszkiewicz, PAN Toruń- wykonawca
 • NCN 2013/09/B/ST10/01666 „Skutki impaktu meteorytowego w nieskonsolidowane osady – przykład deszczu meteorytów żelaznych „Morasko”, Polska, czas realizacji: 2016-2019, wykonawca
 • NCN 2011/01/B/ST10/07220 „Poszukiwania i badania kopalnych osadów tsunami na polskim wybrzeżu Bałtyku”, czas realizacji: 2011-2013, wykonawca
 • Od 2013 roku ICLEA (Integrated Climate and Landscape Evolution Analyses), którego głównymi partnerami są GFZ w Poczdamie, Polish Academy of Sciences PAN, i Uniwersytety w Cottbus (BTU) and Greifswald the Universities of Cottbus (BTU) and Greifswald – współwykonawca
 • N N306 064 640 „Współczesne zespoły okrzemkowe jako podstawa do wnioskowania o zmianach ekologicznych/środowiskowych jezior przybrzeżnych Bałtyku Południowego w przeszłości”, kierownik projektu, zakończony
 • N N306 228 039 „Historia rozwoju jezior dystroficznych w Wigierskim Parku Narodowym na podstawie analizy subfosylnych Cladocera (wioślarek) i wybranych analiz paleolimnologicznych”, kierownik dr Edyta Zawisza PAN Warszawa, wykonawca, zakończony
 • N N 306 085 037 „Zmiany klimatu oraz środowiska w późnym glacjale i wczesnym holocenie na obszarze Borów Tucholskich w świetle analiz paleoekologicznych o wysokiej rozdzielczości”, kierownik mgr Michał Słowiński PAN Toruń, wykonawca, zakończony
 • N N306 275 635 „Zapis zmian klimatycznych i środowiskowych w rocznie laminowanych osadach jezior północnej Polski (TRANSECT- PL)”, kierownik dr Wojciech Tylmann UG, wykonawca, zakończony
 • N N305 337 234 „Środowiskowe skutki gwałtownego obniżenia poziomu wody w Jeziorze Budzisławskim i jeziorze Anastazewo w wyniku odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego” kierownik dr Michał Woszczyk UAM, wykonawca, zakończony
 • N N306 354 333 „Hydrochemiczne i hydrodynamiczne uwarunkowania zmienności składu chemicznego osadów Jeziora Sarbsko”, kierownik dr Michał Woszczyk UAM, wykonawca, zakończony
 • 2 P04F03629 „Powstanie jeziora Gardno i jego zmiany paleoekologiczne a holoceńska transgresja Bałtyku Południowego w świetle analiz okrzemkowych i geochemicznych”, grant własny (2005-2008), zakończony

Kształcenie i rozwój kadry naukowej

Zrealizowane prace licencjackie

Znaczenie terenów zielonych w przestrzeni miejskiej Poznania na przykładzie Parku Jana Kasprowicza i Parku Sołackiego – Anna Rataj (ekologia miasta)

Funkcje zieleni miejskiej i jej wpływ na jakość życia mieszkańców północnej części Poznania – Katarzyna Gruszczyńska (ekologia miasta)

Struktura zbiorowisk planktonu okrzemkowego jezior tundrowych na Spitsbergenie (Petuniabukta) – Tomasz Kurczaba (geoekologia)

Charakterystyka planktonu okrzemkowego jeziora Resko Przymorskie – Izabela Pankanin (geoekologia)

Udział w organizacji kształcenia

Członkostwo w radach i towarzystwach naukowych

 • Quaestionaes Geographicae – redakcja http://www.degruyter.com/view/j/quageo
 • Polskie Towarzystw Geograficzne – członek
 • International Society for Diatom Research – członek
 • Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej – członek
 • Polskie Towarzystwo Limnologiczne – członek

Doświadczenia naukowe zdobyte za granicą

First ICLEA Statistics Workshop – From the 6th to 8th of November 2013, the first ICLEA Statistics Workshop took place in Greifswald. Organized by Allan Buras (WP3, University Greifswald), Elisabeth Dietze (WP4/5, GFZ Potsdam) and Markus Schwab (coordination), the workshop took place in the seminar room of the Alfried-Krupp-Wissenschaftskolleg. 21 ICLEA members of the WPs 1, 3, 4, and 5 participated at the Workshop.

2nd ICLEA Statistics Workshop – From the 5th to 7th of February 2014, the second ICLEA Statistics Workshop took place in Greifswald at the institute of Landscape ecology and ecosystem dynamics, organized by Allan Buras (WP3, University Greifswald), and Markus Schwab (ICLEA Coordinator, GFZ). Altogether 16 participants separated among the WPs 3 and 4 from the Polish Academy of Sciences, the GFZ Potsdam and the University of Greifswald participated.

Nagrody i wyróżnienia

Działalność popularnonaukowa

Przewodnik warsztaty okrzemkowe. VI Sesja Paleolimnologiczna Zapis zimnych zdarzeń klimatycznych późnego vistulianu i holocenu w osadach biogenicznych jezior i torfowisk. Łódź, 24-25 marca 2015

Informacje dla studentów

Paleogeografia_literatura

Zainteresowania

Comments are closed.