Dr Robert Kostecki

pokój: nr 222
dyżur:     
e-mail: kostecki@amu.edu.pl
telefon: 61-829-61-97

 

 

 

 

 

 

Aktualnie pełnione funkcje
CV – Curriculum vitae
Tytuły i stopnie naukowe
Kierunki i obszary badań
Prowadzone zajęcia dydaktyczne
Publikacje naukowe

Wystąpienia naukowe
Udział w organizacji konferencji naukowych
Granty badawcze
Kształcenie i rozwój kadry naukowej
Udział w organizacji kształcenia
Członkostwo w radach i towarzystwach naukowych
Doświadczenia naukowe zdobyte za granicą

Aktualnie pełnione funkcje

 • Wydziałowy koordynator ds. e-learningu

CV – Curriculum vitae

Tytuły i stopnie naukowe

Magister geografii spec. geografia morza 1998, Uniwersytet Szczeciński, Temat:  Geologia, geomorfologia i paleogeografia rynny Doliny Pięciu Jezior na Pojezierzu Drawskim, promotor: prof. dr hab. Ryszard K. Borówka

Doktor Nauk o Ziemi w zakresie geografii,  2003, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Temat: Cechy geochemiczne osadów środowiska litoralnego i środowiska lagunowego holoceńskiego Bałtyku południowego na wybrzeżu środkowym, promotor: prof. dr hab. Karol Rotnicki

Kierunki i obszary badań

 • Paleogeografia holocenu (historia i rozwój Morza Bałtyckiego)
 • Geochemia osadów morskich
 • Analiza przestrzenna w paleogeografii
 • Analizy geoinformacyjne w przestrzennych bazach danych

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Wykłady:

 • Przestrzenne bazy danych – geoinformacja – studia inżynierskie
 • Zarządzanie systemami informatycznymi – geoinformacja – studia licencjackie
 • Podstawy programowania – GiK –  studia inżynierskie

Ćwiczenia:

 • Przestrzenne bazy danych – geoinformacja – studia inżynierskie
 • Zarządzanie danymi przestrzennymi – geoinformacja – studia magisterskie
 • Programowanie geoinformacyjne – geoinformacja – studia magisterskie
 • Podstawy programowania – GiK –  studia inżynierskie

Pracownie, seminaria:

 • geoinformacja – studia inżynierskie

Publikacje naukowe

Artykuły naukowe

 • Kostecki, R., Janczak-Kostecka, B., Endler, M., Moros, M., 2018. Environmental evolution of western Baltic Sea in the Holocene in the light of multidisciplinary investigations of sediments cores from Arkona Basin. Quaternary International. doi:10.1016/J.QUAINT.2018.07.007
 • Kostecki R., Moska P., 2017. Baltic Sea Holocene evolution based on OSL and radiocarbon dating: evidence from a sediment core from the Arkona Basin (the southwestern Baltic Sea). Oceanological and Hydrobiological Studies, Vol. 46, Issue 3, 294-306. https://doi.org/10.1515/ohs-2017-0031
 • Kostecki R., 2015. Age and evolution of the Littorina Sea in the light of geochemical analysis and radiocarbon dating sediment of cores from the Arkona Basin and Mecklenburg Bay (SW Baltic Sea). Landform Analysis 29, 27-33. doi: 10.12657/landfana.029.004
 • Kostecki R., Janczak-Kostecka B., Endler E., Moros M., 2015. The evolution of the Mecklenburg Bay environment in the Holocene in the light of multidisciplinary investigations of the sediment cores. Quaternary International 386, 226-238. doi: 10.1016/j.quaint.2015.07.007
 • Kostecki R., 2014. Stages of the Baltic Sea evolution in the geochemical record and radiocarbon dating of sediment cores from the Arkona Basin. Oceanological and Hydrobiological Studies, Vol. 43, Issue 3, 237-246. doi: 10.2478/s13545-014-0138-7
 • Kostecki R., Janczak-Kostecka B., 2012. Holocene environmental changes in the south-western Baltic Sea reflected by the geochemical data and diatoms of the sediment cores. Journal of Marine Systems,
  105-108, 106-114. doi:10.1016/j.jmarsys.2012.06.005.
 • Kostecki R., Janczak-Kostecka B., 2011. Holocene evolution of the Pomeranian Bay environment, southern Baltic Sea. Oceanologia, 53 (1-T1) 471-487. https://doi.org/10.5697/oc.53-1-TI.471
 • Kostecki R., Janczak-Kostecka B., 2010. Diatomological and geochemical evidence of Littorina transgression in Pomeranian Bay, Southern Baltic Sea. Studia Quaternaria, 27, 27-33. pdf
 • Janczak-Kostecka B., Kostecki R., 2008. Rekonstrukcja warunków środowiskowych na Mierzei Łebskiej w świetle analiz okrzemkowych i geochemicznych, W: Rotnicki K., Jasiewicz J., Woszczyk M., (red.) Holoceńskie przemiany wybrzeży i wód południowego Bałtyku – przyczyny uwarunkowania i skutki. Wydawnictwo Tekst sp. z o.o., Poznań-Bydgoszcz, 17-24.
 • Janczak-Kostecka B., Kostecki R., 2006. Diatomological and geochemical investigations of lagoon environment on the Gardno-Łeba Barrier. Quaestiones Geographicae 25, 23-26.
 • Janczak-Kostecka B., Kostecki R., 2005. Zmiany środowiska morskiego i lagunowego na Mierzei Łebskiej w holocenie w świetle analiz diatomologicznych i geochemicznych, W: Borówka R.K. (red.) Plejstoceńskie i holoceńskie przemiany środowiska przyrodniczego Polski. Wybrane aspekty. Wydawnictwo Oficyna InPlusSzczecin, 30-33.

Komunikaty, notatki naukowe, streszczenia konferencyjne

 • Kostecki R.  Janczak-Kostecka B., 2014. The age and evolution of the Littorina Transgression based on geochemical, diatomological studies and radiocarbon dating of the cores from south-western Baltic Sea. W: The 12th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology, 8 – 12, September 2014, Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde, Abstract Volume, 30.
 • Kostecki R., 2014. Evolution of the Littorina Sea in the geochemical record of Holocene sediments from western Baltic. W: 2nd International Conference on Climate Change – The environmental and socio-economic response in the Southern Baltic region, 12-15 May 2014, Szczecin, International Baltic Earth Secretariat Publication No. 2, 12.
 • Kostecki R.  Janczak-Kostecka B., 2013. Evolution of the Littorina transgression reflected by geochemistry, diatoms and radiocarbon dating of the sediment cores from south-western Baltic Sea.  W: 9th Baltic Sea Science Congress 2013,  26-30 August 2013, Klaipeda, Lithuania, Coastal Research and Planning Institute of Klaipeda University, 64.
 • Kostecki R.  Janczak-Kostecka B., 2012. Spatial variability of the south-western Baltic Holocene sediments reflected by the geochemistry, diatoms and radiocarbon dating. 11th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology, Helsinki 19th-21st September 2012, Geological Survey of Finland, Guide 57: 36.
 • Kostecki R., 2011. Ewolucja środowiska Bałtyku południowo-zachodniego w holocenie w świetle badań geochemicznych osadów z Zatoki Pomorskiej i Basenu Arkony, IX Zjazd Geomorfologów Polskich – Georóżnorodość rzeźby Polski, 20-22.09.2011. Poznań, 83.
 • Kostecki R., Janczak-Kostecka B., 2010. Environmental changes in the Pomeranian Bay in the Holocene, based of diatomological and geochemical studies, W: 6 th Study Conference on BALTEX, 14-18 June 2010. Międzyzdroje, Island of Wolin, Poland, 26.
 • Kostecki R., Janczak-Kostecka B., 2009. The Holocene evolution of Pomeranian Bay in the light diatomological and geochemical investigations, W: 7th Baltic Sea Science Congress 2009, 17-21.08.2009. Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia, 114.
 • Kostecki R., 2008. Holoceńskie zmiany środowiska lagunowo-jeziornego Mierzei Łebskiej w świetle analiz geochemicznych, W: Rotnicki K., Jasiewicz J., Woszczyk M., (red.) Holoceńskie przemiany wybrzeży i wód południowego Bałtyku – przyczyny uwarunkowania i skutki, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Smołdzino 6-9 maja 2008, Streszczenia referatów i posterów, 28-29.
 • Kostecki R., 2008. Cechy geochemiczne osadów lagunowo-jeziornych w zachodniej części bariery łebskiej. W: Rotnicki K. (red.) Holoceńskie przemiany wybrzeży i wód południowego Bałtyku – przyczyny uwarunkowania i skutki, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Smołdzino 6-9 maja 2008, Przewodnik do sesji terenowej, 35.
 • Janczak-Kostecka B., Kostecki R., 2008. Zmiany środowiska geograficznego Zatoki Pomorskiej w holocenie w świetle badań diatomologicznych i geochemicznych. W: V Seminarium Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych – Streszczenia, Poznań 20-21 Listopada 2008, 42-43.
 • Rzeszewski M., Jasiewicz J., Ratajczak M., Kostecki R., 2008. Konstrukcja cyfrowych modeli rzeźby na obszarach problemowych w strefie wybrzeża i na wybranych obszarach strefy nizinnej, [W:] Rotnicki, K., Jasiewicz, J., Woszczyk, M., (red.), Holoceńskie przemiany wybrzeży i wód południowego Bałtyku – przyczyny uwarunkowania i skutki, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Smołdzino 6-9 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów, 39-40.
 • Janczak-Kostecka B., Kostecki R., 2007, Holocene changes of marine and lagoonal environments on the Łeba Barrier: evidences from diatomological and geochemical analysis. Polish Middle-Coast, W: Röhling H.-G., Breitkreuz Ch., Duda Th., Stackebrandt W., Witkowski A., Uhlman O. (red.), Joint Meeting DGG-PTG Geo-Pomerania Szczecin 24-26 September 2007, Geology cross-bordering the Western and Eastern European Platform, Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, Heft 53, 124.
 • Janczak-Kostecka B., Kostecki R., 2006. Rola badań diatomologicznych i geochemicznych w rekonstrukcji środowiska lagunowego na przykładzie osadów z Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej, [W:] Kostrzewski A. (red.), Ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona pamięci profesora Bogumiła Krygowskiego Przemiany środowiska geograficznego Polski Północno-Zachodniej Poznań, 20 -21 marca 2006r, 115-116.

 

Wystąpienia naukowe

2014: 8-12 września, Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde,The 12th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology, referat: „The age and evolution of the Littorina Transgression based on geochemical, diatomological studies and radiocarbon dating of the cores from south-western Baltic Sea”, współautor: Janczak-Kostecka Beata

2014: 12-15 maja, 2nd International Conference on Climate Change – The environmental and socio-economic response in the Southern Baltic region, Szczecin, poster: „Evolution of the Littorina Sea in the geochemical record of Holocene sediments from western Baltic”

2013: 26-30 sierpnia, Coastal Research and Planning Institute of Klaipeda University, 9th Baltic Sea Science Congress 2013, Klaipeda, Lithuania, referat: „Evolution of the Littorina transgression reflected by geochemistry, diatoms and radiocarbon dating of the sediment cores from south-western Baltic Sea”, współautor: Janczak-Kostecka Beata

2012: 19-21 września, Geological Survey of Finland, 11th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology, Helsinki-Sztokholm, referat: „Spatial variability of the south-western Baltic Holocene sediments reflected by the geochemistry, diatoms and radiocarbon dating”, współautor: Janczak-Kostecka Beata

2011: 22-26 sierpnia, Russian State Hydrometeorological University (RSHU), St. Petersburg, Rosja –  8th Baltic Sea Science Congress, referat: „The Early Atlantic ingression in the light of a proxy investigations of the sediments cores from Pomeranian Bay and Arkona Basin (southern Baltic Sea)”, współautor: Janczak-Kostecka Beata

2011: 20-22 września, Poznań – IX Zjazd Geomorfologów Polskich „Georóżnorodość rzeźby Polski”, poster pt. „Ewolucja środowiska Bałtyku południowo-zachodniego w holocenie w świetle badań geochemicznych osadów z Zatoki Pomorskiej i Basenu Arkony”

2010: 14-18 czerwca, Międzyzdroje – 6 th Study Conference on BALTEX, referat: „Environmental changes in the Pomeranian Bay in the Holocene, based of diatomological and geochemical studies”, współautor: Janczak-Kostecka Beata

2009: 17-21 sierpnia, Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia – 7 th Baltic Sea Science Congress, referat: „The Holocene evolution of Pomeranian Bay in the light diatomological and geochemical investigations”, współautor: Janczak-Kostecka Beata

2008: 6-9 maja, Smołdzino – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Holoceńskie przemiany wybrzeży i wód południowego Bałtyku ? przyczyny uwarunkowania i skutki, referat: „Holoceńskie zmiany środowiska lagunowo-jeziornego Mierzei Łebskiej w świetle analiz geochemicznych”

2008: 6-9 maja, Smołdzino – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Holoceńskie przemiany wybrzeży i wód południowego Bałtyku ? przyczyny uwarunkowania i skutki, referat:  „Cechy geochemiczne osadów lagunowo-jeziornych w zachodniej części bariery łebskiej”

2008: 20-21 listopada, Poznań – V Seminarium Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, poster pt. „Zmiany środowiska geograficznego Zatoki Pomorskiej w holocenie w świetle badań diatomologicznych i geochemicznych”, współautor: Janczak-Kostecka Beata

2007: 24-26 września, Szczecin – Joint Meeting DGG-PTG Geo-Pomerania, poster pt. „Holocene changes of marine and lagoonal environments on the Łeba Barrier: evidences from diatomological and geochemical analysis. Polish Middle-Coast”, współautor: Janczak-Kostecka Beata

2006: 20 -21 marca, Poznań – Ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona pamięci profesora Bogumiła Krygowskiego „Przemiany środowiska geograficznego Polski Północno-Zachodniej”, referat pt. „Rola badań diatomologicznych i geochemicznych w rekonstrukcji środowiska lagunowego na przykładzie osadów z Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej”, współautor: Janczak-Kostecka Beata

2005: 9 – 11 czerwca, Szczecin-Świnoujście – 54 zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego pt. „Geograficzne aspekty badań morza i wybrzeża”, referat pt. „Zmiany środowiska morskiego i lagunowego na mierzei Łebskiej w holocenie w świetle analiz diatomologicznych i geochemicznych”, współautor: Janczak-Kostecka Beata

 

Udział w organizacji konferencji naukowych

Konferencja naukowa pt. Holoceńskie przemiany wybrzeży i wód południowego Bałtyku – przyczyny, uwarunkowania i skutki, Smołdzino, 6-9 maja 2008 r

Granty badawcze

2011/01/B/ST10/06497 – projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki  pt. „Wiek i rozwój transgresji wczesnoatlantyckiej na obszarze Bałtyku południowo-zachodniego”, 2011 – 2014, kierownik projektu.

N N305 084235 –  projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Zmiany środowiska geograficznego Zatoki Pomorskiej w holocenie w świetle badań diatomologicznych i geochemicznych”, 2008 – 2011, kierownik projektu.

3PO 4E02823 – projekt badawczym KBN pt. „Przyczyny, wiek i paleogeograficzne tło nowoodkrytej środkowoholoceńskiej regresji i młodoholoceńskiej ingresji Bałtyku południowego” kierownik projektu: prof. dr hab. Karol Rotnicki, wykonawca.

Kształcenie i rozwój kadry naukowej

Udział w organizacji kształcenia

 • Wiceprzewodniczący komisji d.s. egzaminów licencjackich na kierunku geografia specjalność geoinformacja: 2012/2013
 • Członek zespołu ds. wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacyjnych na WNGiG na kierunku Geoinformacja: 2011/2012
 • Członek komisji d.s. egzaminów licencjackich na kierunku geografia specjalność geoinformacja: 2010
 • Egzaminator na II stopień studiów uzupełniających na kierunku geografia specjalność geoinformacja: 2010
 • Sekretarz komisji rekrutacyjnej na kierunku geografia specjalność geoinformacja, 2008
 • Opiekun roku geografii zaocznej w latach 2005-2010

Członkostwo w radach i towarzystwach naukowych

Doświadczenia naukowe zdobyte za granicą

2013: 1-7 października, rejs na Bałtyku zachodnim statkiem badawczym FS „Elisabeth Mann Borgese” należącym do Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde i pobór rdzeni sondą grawitacyjną.

Age and evolution of the Littorina Sea in the light of geochemical analysis and radiocarbon dating of sediment cores from the Arkona Basin and Mecklenburg Bay (SW Baltic Sea)

Comments are closed.