Dr hab. Jarosław Jasiewicz

pokój: 221
dyżur:
e-mail: jarekj@amu.edu.pl
telefon: 061-829-6196

Aktualnie pełnione funkcje

visiting scholar, sick school of computer science, abortion University of Cincinnati, site OH, US
CV – Curriculum vitae
Tytuły i stopnie naukowe
Kierunki i obszary badań
Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Publikacje naukowe
Wystąpienia naukowe
Działania aplikacyjne
Udział w organizacji konferencji naukowych
Granty badawczee
Kształcenie i rozwój kadry naukowej
Kierunki i obszary badań
Udział w organizacji kształcenia
Członkostwo w radach i towarzystwach naukowych
Doświadczenia naukowe zdobyte za granicą
Nagrody i wyróżnienia
Działalność popularnonaukowa
Notki biograficzne, dane prasowe
Zainteresowania

Aktualnie pełnione funkcje

CV – Curriculum vitae

Tytuły i stopnie naukowe

Kierunki i obszary badań

Numerical methods in geosciences, spatial analysis in archeology, applied fuzzy logic, machine vision, data mining, numerical modeling in hydrogeomoprhology, numerical geomprphometry and landscape analysis, GIS software development.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Informatyka (Computer Science), Systemy baz danych (Databases), Kartografia Internetowa (Web GIS), Geomorfometria (Geomorphometry) Zastosowanie informatyki w turystyce in rekreacji (Applied Informatics in Turism and Recreation)

Publikacje naukowe

Wystąpienia naukowe

Działania aplikacyjne

Participation in GRASS GIS development: r.stream toolset (together with Markus Metz), r.fuzzy toolset, r.convergence, r.geomorphon, r.area, r.retrival, r.hdeco

Udział w organizacji konferencji naukowych

Granty badawcze

Kształcenie i rozwój kadry naukowej

Kierunki i obszary badań

Udział w organizacji kształcenia

Członkostwo w radach i towarzystwach naukowych

Doświadczenia naukowe zdobyte za granicą

Visiting scholar: Department of Geography and School of Computer Science University of Cincinnati OH, US

Nagrody i wyróżnienia

Działalność popularnonaukowa

Notki biograficzne, dane prasowe

Zainteresowania

Comments are closed.