Prof. zw. dr hab. Karol Rotnicki

 

 

 

pokój: nr
dyżur:
e-mail: @amu.edu.pl
telefon: 061-829-

 

 

40 lat pracy zawodowej Profesora Karola Rotnickiego

 

Curriculum vitae
Tytuły i stopnie naukowe
Kierunki i obszary badań
Prowadzone zajęcia dydaktyczne
Publikacje naukowe
Wystąpienia naukowe
Działania aplikacyjne
Udział w organizacji konferencji naukowych
Granty badawcze
Kształcenie i rozwój kadry naukowej
Kierunki i obszary badań
Udział w organizacji kształcenia
Członkostwo w radach i towarzystwach naukowych
Doświadczenia naukowe zdobyte za granicą
Nagrody i wyróżnienia
Działalność popularnonaukowa
Notki biograficzne, more about dane prasowe
Zainteresowania

Aktualnie pełnione funkcje

CV – Curriculum vitae

Tytuły i stopnie naukowe

Kierunki i obszary badań

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Publikacje naukowe

Wystąpienia naukowe

Działania aplikacyjne

Udział w organizacji konferencji naukowych

Granty badawcze

Kształcenie i rozwój kadry naukowej

Kierunki i obszary badań

Udział w organizacji kształcenia

Członkostwo w radach i towarzystwach naukowych

Doświadczenia naukowe zdobyte za granicą

Nagrody i wyróżnienia

Działalność popularnonaukowa

Notki biograficzne, dane prasowe

Zainteresowania

<

Comments are closed.