Dr Paweł Matulewski

 

pokój: nr 223
dyżur:
e-mail: matul@amu.edu.pl
telefon: 061-829-61-94

Aktualnie pełnione funkcje
CV – Curriculum vitae
Tytuły i stopnie naukowe

Kierunki i obszary badań
Prowadzone zajęcia dydaktyczne
Publikacje naukowe
Wystąpienia naukowe
Działania aplikacyjne
Udział w organizacji konferencji naukowych
Granty badawczee
Kształcenie i rozwój kadry naukowej
Kierunki i obszary badań
Udział w organizacji kształcenia
Członkostwo w radach i towarzystwach naukowych
Doświadczenia naukowe zdobyte za granicą
Nagrody i wyróżnienia
Działalność popularnonaukowa
Notki biograficzne, dane prasowe
Zainteresowania

Aktualnie pełnione funkcje

doktorant I rok

CV – Curriculum vitae

Tytuły i stopnie naukowe

magister turystyki i rekreacji- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, studia 5-letnie magisterskie (2006-2011): praca magisterska na temat: Ocena funkcjonowania turystyki kajakowej w regionie brodnickim oraz jej wpływ na wybrane elementy środoiwks geograficznego,; promotor: prof.zw.dr hab. Leon Kozacki

licencjat gospodarka przestrzenna- Uniwerystet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, studia 3-letnie licencjackie (2009-2012)

Kierunki i obszary badań

zainteresowania badawcze:

turystyka wodna, antropopresja na obszarach pojeziernych, oddziaływanie turystyki na środowisko przyrodnicze obszarów chronionych, wykorzystanie metody dendrogeomorfologicznej do analiz procesów stokowych oraz antropopresji.

Swoje badania koncentruje na obszarze Pojezierza Brodnickiego i Mazur Zachodnich.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

laboratorium magisterskie- Turystyka międzynarodowa

laboratorium magisterskie- Geografia: Kształtowanie Środowiska Przyrodniczego

techniki komputerowe: Geografia

Publikacje naukowe

Wystąpienia naukowe

 

Działania aplikacyjneturystyka wodna, antropopresja na obszarach pojeziernych, oddziaływanie turystyki na środowisko przyrodnicze obszarów chronionych, wykorzystanie metody dendrogeomorfologicznej do analiz procesów stokowych oraz antropopresji. Swoje badania koncentruje na obszarze Pojezierza Brodnickiego i Mazur Zachodnich.

Udział w organizacji konferencji naukowych

Granty badawcze

Kształcenie i rozwój kadry naukowej

Kierunki i obszary badań

Udział w organizacji kształcenia

Członkostwo w radach i towarzystwach naukowych

Doświadczenia naukowe zdobyte za granicą

Nagrody i wyróżnienia

Działalność popularnonaukowa

Notki biograficzne, dane prasowe

Zainteresowania

Comments are closed.