Stacja naukowa Czołpino

Biały budynek Stacji Czołpino - fot. Karol Rotnicki

Stacja Terenowa Czołpino Zakładu Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu, założona została przez prof. dr. hab. Karola Rotnickiego w wyniku podpisania umowy między Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a Słowińskim Parkiem Narodowym w roku 1986. Na stacje terenową przeznaczono budynek po byłej placówce WOP oraz budynek dawnego gospodarstwa. W roku 1989 nastąpiło otwarcie Stacji. Położona jest na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Prowadzone są w niej badania w zakresie analizy paleogeograficznej Niziny Gardzieńsko-Łebskiej. Realizowane są wspólne prace badawcze z ośrodkami zagranicznymi. Wykonywane są prace doktorskie i magisterskie oraz odbywają się ćwiczenia terenowe.

Adres:
Stacja Terenowa Czołpino
SmołdzińskiCzerwony budynek Stacji Czołpino - fot. Karol Rotnicki Las 33
76-214 Smołdzino
tel. 0-59-846-4340

Opiekun:
dr Jolanta Czerniawska
tel. 0-61-829-6193
e-mail: jolczer@amu.edu.pl

 

 

 

Comments are closed.